Portfolio > Work for Sale

Black, White, & Gray Scarf
Black, White, & Gray Scarf
Handmade, hand-dyed felt and thread