Portfolio > Tiny House

Kitchen counter in progress.